نشسته روی دیوار
نوشته های یک آرشیتکت جوان
نگارش در تاريخ جمعه ۱۳۸۸/٥/۱٦ توسط میـــلاد

سلام می کنم به باد به

بادبادک و بوسه

به سکوت و سوال

وبه گلدانی

که خواب گل همیشه بهار می بیند!

سلام میکنم به چراغ

به (چرا)های کودکی

به چال های مهربان گونه ی تو

سلام می کنم به پاییز پسین پروانه

به مسیر مدرسه

به بالش نمناک

به نامه های نرسیده!

سلام می کنم به تصویر زنی نی زن

به نی زنی تنها

به آفتاب و آرزوی آمدنت!

سلام می کنم به کوچه به کلمه

به چلچله های بی چهچه

به همین سر به هوایی ساده!

سلام می کنم به بی صبری

به بغض به باران

به بیم باز نیامدن نگاه تو...باور کن من به یک پاسخ کوتاه

به یک سلام سرسری راضی ام!

اخر چرا سکوت می کنی؟

.: Weblog Themes By Blog Skin :.
قالب وبلاگ