یادداشت های گمشده

پس کجاست؟

چند بار خرت و پرت های کیف باد کره را

                                         زیر و رو کنم:

پوشه ی مدارک اداری و گزارش اضافه کار و کسر کار

کارت های اعتبار

 

کارت های دعوت عروسی و عذا

قبض های آب و برق و غیره و کزا

 

برگه ی حقوق و بیمه و جریمه و مساعده

رونوشت بخش نامه های طبق قاعده

 

نامه های رسمی و تعارفی

نامه های مستقیم و محرماه ی معرفی

 

برگه ی رسید قسط های وام

قسط های تا همیشه ناتمام...

پس کجاست؟

چندبار

جیب های پاره پوره را

                           

                             پشت و رو کنم:

 

چند تا بلیط تا شده

چند تااسکناس کهنه و مچاله

                       

                     چند سکه ی سیاه

صورت خرید خواربار

صورت خرید جنس های خانگی...

 

پس کجاست؟

 

یادداشت های درد جاودانگی؟

/ 1 نظر / 14 بازدید
مامان و نی‌نی‌ش

آهــــــــا... راستی آخر پیداش کردی یا نه؟؟ [نیشخند]